۱-۵-۲ ريز سيال ساز۱۴

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از آنجا که اين دستگاه داراي بخشهاي ورودي متحرک نيست لذا توليد نانوالياف سلولز با اين دستگاه، احتمال کلوخه شدن الياف را نسبت به دستگاه همگن ساز کاهش مي دهد. خميرکاغذ از پمپ تشديد کننده اي که فشار خروجي را بهMPa276 افزايش داده و به همراه مخزني که عمليات تبديل الياف سلولزي به نانو الياف سلولزي را از طريق فشار و نيروي برشي انجام مي دهد عبور مي کند. ميزان کلوخه شدن در اين دستگاه به دليل ايجاد فشار مخالف کمتر از همگن ساز است [هنريکسن و همکاران، ۲۰۰۸]. شکل۱-۳ تصوير دستگاه ريز سيال ساز مورد استفاده براي توليد نانوالياف سلولز را نشان مي دهد.

شکل۱-۳ دستگاه ريز سيال ساز
۱-۵-۳ آسيابهاي پرقدرت
اين دستگاه شامل دو صفحه ثابت۱۵ و چرخان۱۶ مي باشد کهقیمت: تومان
دسته بندی : 22

پاسخ دهید