“بزه ديده”يا”مجني عليه”از ارکان مهم پديده مجرمانه است که متأسفانه تاکنون، موقعيت واقعي و تعيين کننده خود را در پژوهشهاي جرم شناسي نيافته است.صاحب نظران مسائل حقوق و جزا و جرم شناسي، بيشترين تلاش خود را معطوف عناصري چون جرم، مجرم و مجازات کرده‌اند و در نتيجه قرباني جرم که اغلب در وقوع جرم نقش مؤثري ايفا مي‌کند، از نظر دور مانده است. با ظهور بزه ديده شناسي در دهه‌هاي اخير، گامهاي بلندي در مطالعه علمي بزه ديدگان و شناسايي ويژگيها و عملکرد آنان در ارتکاب جرم برداشته شده است.گذشته از وجود مشکلاتي نظير فقدان منابع، جوان بودن تئوريها و وجود ابهام در حدود و ثغور موضوع، که پژوهش درباره هر دانش نوپايي را با دشواري مواجه مي‌سازد، تحقيقات و مطالعات بزه ديده شناسي، داراي تنگناها و مشکلات ويژه‌اي است که بدون غلبه بر آنها، ارزش و اعتبار تئوريهاي اين شاخه نوين جرم شناسي، خدشه دار مي‌شود.در اين راستا ،يکي از مشکلاتي که فرا روي بزه‌ديده شناسان قرار دارد، بررسي شده است. ضمن بررسي درصد بزه ديدگيهاي گزارش نشده در کشورهاي مختلف جهان، همين موضوع را در ايران در مورد يک جامعه آمار ۱۰۰۰ نفري، مطالعه و بررسي کرده و چنين نتيجه گرفته که متأسفانه در ايران نيز بيش از ۶۰ درصد قربانيان جرائم، هرگز مراتب بزه ديدگي خود را گزارش نکرده‌اند.در بررسي علل عدم گزارش بزه‌ديدگيها، موضوعاتي از قبيل فقدان مدارک، بي‌اعتمادي به پليس، حفظ آبرو و شخصيت خود و وجود رابطه خانوادگي با مجرم، بيشترين درصد را به خود اختصاص داده‌اند.در پايان چنين نتيجه گيري مي کنيم که برنامه‌ها و تدابير مسئولان سياست جنايي در امر مبارزه با بزهکاري، تا زماني که بر آمار واقعي بزه ديدگان مبتني نباشند، کارايي و ارزش واقعي خود را نخواهد يافت.لذا ضروري است مسئولان هر جامعه با جلب اعتماد بزه ديدگان و فرا آوردن تسهيلاتي در تشريفات دادرسي، درصد بزه‌ديدگيهاي گزارش نشده را که اغلب به انتقام خصوصي يا انزواي بزه ديده و به عبارت ديگر به بزهکاري يا بزه‌ديدگي جديدي منجر مي‌شود، تقليل دهند.

جمع بندي فصل ۱

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در فصل اول:به مباني پايان نامه پرداخته شد و موضوع بيان و ابعاد و جوانب مختلف موضوع مورد بحث قرار گرفت و ابعاد مسئله تشريح و فرضيه و سئوالاتي مطرح و به انها پاسخ داده شد.هم چنين پيشينه تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
فصل دوم :
ادبيات تحقيق
۲-۱- تعريف و مفهوم بزه ديده و انواع بزه ديده

دسته بندی : 22

پاسخ دهید