وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشکده علوم زمين
گروه آموزشي جغرافيا
پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM .Sc
رشته جغرافياي سياسي
عنوان:
ژئوپليتيک آسياي مرکزي و علائق ايالات متحده آمريکا و روسيه (با تاکيد بر چالش هاي محتمل بر جمهوري اسلامي ايران)
استاد راهنما:

دکتر عليرضا محرابي
استاد مشاور:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دکتر حميدرضا محمّدي
نگارنده:
اميرعلي عابديني
نيمسال اول سال تحصيلي ۱۳۹۳- ۱۳۹۲
اين پايان نامه تقديمي است به:
شهداي جنگ تحميلي
آنان که
“ايستاده”

دسته بندی : 22

پاسخ دهید